Most Recent

Førerhund for svaksynte og blinde

Førerhund for svaksynte og blinde

Alle synshemmede personer som enten er blind eller svært svaksynt, har mulighet til å søke om førerhund. Førerhunden vil bidra til en ny og friere hverdag for den synshemmede som før hadde vansker med å bevege seg utendørs alene. Førerhunden er spesialtrent i sin oppgave og vil lede brukeren utenfor […]

 
 

Hunder i helsevesenet gjør en fantastisk jobb

Hunder i helsevesenet gjør en fantastisk jobb

Hunden er menneskets beste venn, det råder det ingen tvil om. Den er et flokkdyr som har levd sammen med mennesker i tusenvis av år. I løpet av den tiden har hunden lært oss å kjenne og kan derfor lese oss mennesker. De har blitt flinke til å forstå vårt […]

 
 

Benmargskreft og barn

Benmargskreft og barn

Benmargskreft, også kjent som myelomatose, forveksles gjerne med blodkreft (leukemi) fordi det i begge sykdomsformene som regel dreier seg om problemer med benmargen. Forløpet for benmargskreft er imidlertid ganske annerledes enn for blodkreft. Som regel er det godt voksne mennesker som får benmargskreft, men barn kan også rammes. Benmargen er […]

 
 

Leukemi – ulike typer

Leukemi – ulike typer

Leukemi, også gjerne kjent som blodkreft, er en fellesbetegnelse på ulike kreftsykdommer som rammer deler av kroppen som produserer de hvite blodcellene. Eksempler på slike steder i kroppen er beinmargen og lymfeknutene. Når en slik kreftsykdom oppstår, vil det føre til at de hvite blodcellene får en ugunstig utvikling og […]

 
 

Svulst på hjernen

Svulst på hjernen

Noen ganger oppstår det kreftsvulster på selve hjernen, det viktigste organet mennesker har. Dette er derfor selvfølgelig en av de farligste og mest alvorlige formene for kreft. Dette er en av kreftformene som kan ramme barn. Det er imidlertid slik at barn og ungdom har forholdsvis bedre leveutsikter enn voksne […]

 
 

Kjemoterapi (bruk av cellegift)

Kjemoterapi (bruk av cellegift)

Mens strålebehandling er et fysisk angrep på kreftvev ved hjelp av stråling, er cellegift en kjemisk behandling, og kalles derfor gjerne for kjemoterapi. Det dreier seg med andre ord om å benytte kjemiske substanser for å angripe sykdommen, hvilket i mange tilfeller er mulig både tidlig og sent i sykdomsforløpet. […]

 
 

Strålebehandling mot kreft

Strålebehandling mot kreft

Strålebehandling er, som navnet tilsier, behandling av kreftsykdom ved bruk av stråling. Mer spesifikt er det snakk om ioniserende stråling, nærmere bestemt fotoner, protoner og elektroner, eller også røntgen- og radioaktiv stråling som fra for eksempel jod eller iridium. I tidligere tider brukte man også det svært radioaktive stoffet radium […]

 
 

Symptomer på kreft

Symptomer på kreft

Det er mange ulike symptomer på kreft, med store variasjoner avhengig av nøyaktig hva slags kreftsykdom det er snakk om. I noen tilfeller er det tilsynelatende bagatellmessige plager som slapphet eller nedgang i vekt som er det første tegnet på at noe er galt. For andre vil kreften først oppdages […]

 
 

Hva er kreft?

Hva er kreft?

Betegnelsen kreft brukes som et felles begrep om et stort antall sykdommer som har til felles at de forårsakes av ukontrollert og uønsket vekst eller deling av celler i kroppen. Noen ganger dreier det seg om celler som deler seg eller vokser på en unormal og usunn måte, med den […]