Alle synshemmede personer som enten er blind eller svært svaksynt, har mulighet til å søke om førerhund. Førerhunden vil bidra til en ny og friere hverdag for den synshemmede som før hadde vansker med å bevege seg utendørs alene. Førerhunden er spesialtrent i sin oppgave og vil lede brukeren utenfor eventuelle hindringer enten det er på landet, i byen, i skogen eller på fjellet. I tillegg er disse hundene også trent til en rekke andre oppgaver som vil lette hverdagen for brukeren. Man søker om førerhund via Nav. På villarosebakken.no finner du mye informasjon om hund og hundehold.

shutterstock_63262918Villarosebakken.no – førerhund og raser

En førerhund vil kunne åpne en ny verden for brukeren. Han eller hun vil ikke lenger være avhengig av andre personer for å eksempelvis gå seg en tur, dra på kafé eller på butikken – som sådan er en selvfølge for de fleste. I tillegg til å være svaksynt, er det også et krav om at brukeren må ha en såppass god helse at han eller hun kan mosjonere hunden hver dag. Det er viktig å huske på at førerhunden fortsatt er en hund og ikke bare en hjelper. Det er også en forutsetning at hunden kan være med på jobb eller skole om brukeren er i arbeid eller under utdanning.

Hunderaser brukt som førerhund

I utgangspunktet kan alle hunder trenes opp til å bli en førerhund, men visse raser egner seg bedre enn andre. Likevel må man også se an enkeltindividet. Retrievere er veldig populære som førerhunder. Særlig labrador retriever. Dette på grunn av rasens sosiale evner og bruksegenskaper. Med god og konsekvent oppdragelse ses den å bli en rolig hund. Likevel har den fra naturen av masse energi, noe som er en fordel i førerhund-yrket da den hele tiden må være på vakt når den er ute med sin eier. En annen rase som også blir brukt som førerhund er golden retriever.