Hunden er menneskets beste venn, det råder det ingen tvil om. Den er et flokkdyr som har levd sammen med mennesker i tusenvis av år. I løpet av den tiden har hunden lært oss å kjenne og kan derfor lese oss mennesker. De har blitt flinke til å forstå vårt kroppspråk og kan lese humøret vårt. Det er en av grunnene til at hunden passer så godt til bruk i helsevesenet. Vi har allerede blitt avhengige av å bruke hundens nese i tolleryrket. Hvorfor ikke bruke vår allsidige hund til mer? Vil du bli flinkere til å forstå hunden kan du lese mer på Hunden.no.

shutterstock_239842687Visste du at hunden kan lukte kreft?

Nyere forskning har vist at hunder kan lukte seg frem til mer enn bare illegale stoffer. Det har vist seg at når mennesker har kreft, utskilles det noen unike stoffer fra urin og hud som hunder kan spore. Forskere har trent hunder til å lukte forskjellen på friske mennesker og mennesker med kreft ved hjelp av urinen deres. Når hundene hadde lært seg forskjellen kunne de uten vanskeligheter skille ut de personene som hadde kreft. Nå spør en seg om vi skal bruke hunden til undersøkelser og kanskje oppdage kreft på et tidligere stadium. Vil du lese mer om hundens historie og om hunderasene kan du gå på Villarosebakken.no.

Hunden styrker immunforsvaret ditt

Hunden har lenge vært brukt som psykisk støtte på sykehus rundt omkring i verden. Spesielt på barneavdelinger for kreftsyke barn, der det har vist seg at en hundevenn styrker barna i kampen mot kreft. Vår psykiske helse er ekstra viktig når vi er nedsatt fysisk. Vi er veldig sårbare når vi er reduserte og syk og trenger ekstra støtte. Hva er da bedre enn en fuktig snute og en myk pels som muntrer deg opp? En besøkshund på kreftavdelingene vil gi barna mot og noe annet å fokusere på. Vi må bli flinkere til å bruke hunden i helsevesenet – Hunden må ikke undervurderes som støtte og hjelp!