Betegnelsen kreft brukes som et felles begrep om et stort antall sykdommer som har til felles at de forårsakes av ukontrollert og uønsket vekst eller deling av celler i kroppen. Noen ganger dreier det seg om celler som deler seg eller vokser på en unormal og usunn måte, med den konsekvens at det etterhvert oppstår en klump eller kul av celler som er det vi gjerne omtaler som en svulst. Det finnes både godartede og ondartede svulster, hvorav den sistnevnte typen selvfølgelig er mest bekymringsfull fordi de bare fortsetter å vokse og dermed kan gjøre ubotelig skade på organer og vev dersom pasienten ikke får effektiv behandling i tide.download (86)

Som kjent er det også slik at kreft kan spres til andre deler av kroppen. Det skjer ved at kreftcellene “reiser” rundt i kroppen gjennom sirkulasjonssystemet, spesifikt gjennom blod og lymfe. Dermed kan cellene havne på mange forskjellige steder i kroppen, og det kan oppstå nye svulster som da kalles for metastaser. Metastaser er et symptom på langt fremskreden og alvorlig kreftsykdom. Godartede svulster kan imidlertid ikke forårsake metastaser.

Årsakene til at kreft oppstår er svært sammensatte og vanskelige for forskerne å få tak på. Det som synes å være opplagt er at både genetiske faktorer, livsstil og miljø spiller inn i utviklingen av sykdom. I tillegg spiller alderen inn, selv om dette varierer mellom de forskjellige typene kreftsykdom. Når det gjelder for eksempel akutt lymfatisk leukemi er sykdommen faktisk aller hyppigst forekommende blant små barn. Andre kreftsykdommer, som hjernesvulst, er også forholdsvis vanlige blant barn. Det vil si at selv om det først og fremst er middelaldrende og eldre som får kreft, er det også den vanligste sykdomsårsaken til barns død her i landet.

Hvert år dør flere millioner mennesker av kreft rundt om i verden, fordi disse sykdommene er dødsårsak i rundt 15 prosent av alle dødsfall.