Mens strålebehandling er et fysisk angrep på kreftvev ved hjelp av stråling, er cellegift en kjemisk behandling, og kalles derfor gjerne for kjemoterapi. Det dreier seg med andre ord om å benytte kjemiske substanser for å angripe sykdommen, hvilket i mange tilfeller er mulig både tidlig og sent i sykdomps_150507_chemotherapy_iv_cancer_patient_800x600sforløpet.

Det finnes ulike former for kjemoterapi, blant annet såkalt antimikrobiell terapi som brukes til å helbrede infeksjoner. Dette er imidlertid ikke en aktuell behandlingsform for kreftsyke, som i stedet får det som kalles antineoplastisk kjemoterapi. Denne typen kjemoterapi har imidlertid også sine røtter i behandlingen av infeksjonssykdommer, som ble forandret på en grunnleggende måte tidlig i forrige århundre av legen Paul Ehrlich.

Ehrlich fant nemlig ut hvordan man kunne angripe patogener i kroppen direkte ved hjelp av kjemiske “våpen”. Han viste at det for eksempel var mulig å kurere syfilis ved hjelp av kjemoterapi.

Poenget med kjemoterapi er at de kjemiske substansene skal være så spesifikt målrettede at de rammer cellene som forårsaker kreftsykdom, enten ved å drepe dem eller forhindre deres videre vekst og utvikling, samtidig som man i minst mulig grad skal ramme friske og normale celler i kroppen. Dette er selvfølgelig betydelig vanskeligere enn det kan høres ut som, og forskningen på dette området har kostet utallige milliarder kroner.

På sett og vis fungerer cellegift, eller cytostatika, på samme måte som antibiotika. Antibiotika er kjemiske stoffer som angriper infeksjonssykdom, mens cellegift er substanser som angriper kreftsykdom. Bruken av cellegift til å helbrede eller forsinke kreftsykdommers utvikling har etter hvert gjort kjemoterapi ensbetydende med bruken av cellegift mot kreft, for eksempel i amerikansk dagligtale der cellegiftbehandling som regel simpelthen benevnes som “chemo”.

Som de fleste vet, er cellegift på tross av sine viktige egenskaper i kampen mot kreft også som regel en veldig hard kur, noe av den tøffeste behandlingen man kan få i det moderne helsevesen. Det er derfor særlig viktig med mye og god omsorg for barn som gjennomgår slik behandling.