Leukemi, også gjerne kjent som blodkreft, er en fellesbetegnelse på ulike kreftsykdommer som rammer deler av kroppen som produserer de hvite blodcellene. Eksempler på slike steder i kroppen er beinmargen og lymfeknutene. Når en slik kreftsykdom oppstår, vil det føre til at de hvite blodcellene får en ugunstig utvikling og ender opp med ikke å modnes. Dermed kan de ikke lenger utføre sine kritiske oppgaver i kroppen, og de er på sett og vis også “i veien” for de friske cellene. Dette gjør leukemi til en uhyggelig og alvorlig sykdom. Leukemi er en av de vanligste kreftformene blant barn,Research-Leukemia-Research-Program i Norge den nest hyppigst forekommende av alle typer kreftsykdom.
I dag er det imidlertid i mange tilfeller gode utsikter for å bli frisk dersom man rammes av leukemi og har tilgang til adekvat behandling. Den vanligste formen for behandling er en eller flere kurer med cellegift, og i noen tilfeller transplantasjon av benmarg. I noen tilfeller kan man også behandle med glukokortikoider, og dette er særlig aktuelt for barn og unge.

Som tidligere nevnt finnes det flere typer leukemi, hvorav man vanligvis definerer fire hovedtyper: kronisk myelogen leukemi, akutt myelogen leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og akutt lymfatisk leukemi. Det er den sist nevnte av disse som er vanligst blant barn, mens de andre formene først og fremst rammer middelaldrende og eldre voksne. Akutt lymfatisk leukemi rammer faktisk aller helst svært små barn, gjerne i førskolealder.

Ved akutt leukemi er problemet den raske utviklingen av de umodne blodcellene som forstyrrer kroppens normale funksjon, vanligvis gjennom å fortrenge den ordinære, friske beinmargen. Dette får videre konsekvenser ved at produksjonen av de normale hvite blodcellene blir ytterligere redusert. Det betyr at akutt leukemi er alvorligere enn kronisk leukemi, fordi sistnevnte bare har innvirkning over ganske kort tid og i mange tilfeller kan reguleres uten drastiske tiltak. Den akutte leukemien som rammer barn vil imidlertid som oftest kreve hurtige tiltak som for eksempel kjemoterapi.