Velkommen til disse sidene, som tar for seg et ganske alvorlig og dystert tema, nemlig kreftsykdom blant barn. I lang tid var det nærmest tabu å snakke om barn og kreft, fordi bare tanken på at barn kunne rammes av slike sykdommer fremsto som så grusom og urettferdig. I dag vet man mye mer om kreft og hvordan det oppstår, og litt mer om hvorfor kreft noen ganger også rammer barn og ungdom. Først og fremst er det imidlertid fint å se at det har blitt mer åpenhet om kreftsyke barn, og en forståelse av at kreft ikke er ensbetydende med en dødsdom.

De fleste barna som får kreft i Norge, overlever sykdommen. Et slikt faktum må selvfølgelig likevel ikke brukes til å underslå at kreft fortsatt er en svært alvorlig sykdom som tar mange liv, krever radikale inngrep som kirurgi, strålebehandling og cellegiftkurer for å motvirkes, og at mange av dem som blir friske vil måtte leve med ettervirkninger og faren for at sykdommen vil komme tilbake igjen.

På disse sidene får du mer informasjon om hva kreft er og hvordan den rammer barn. I tillegg finner du opplysninger om de forskjellige formene for kreft, særlig de som er vanligst blant barn, og de forskjellige formene for behandling som kan være aktuelle for kreftsykdom.

Disse sidene er bare ment å være til informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet brukes til formål som diagnostisering. Ta kontakt med lege dersom du eller noen du har ansvar for opplever symptomer som du tror kan tyde på kreft.