Noen ganger oppstår det kreftsvulster på selve hjernen, det viktigste organet mennesker har. Dette er derfor selvfølgelig en av de farligste og mest alvorlige formene for kreft. Dette er en av kreftformene som kan ramme barn. Det er imidlertid slik at barn og ungdom har forholdsvis bedre leveutsikter enn voksne mennesker dersom de rammes av hjernesvulst. ProTUmorsgnosen vil imidlertid også variere betydelig avhengig av andre faktorer, som for eksempel typen svulst og pasientens generelle allmenntilstand.

Av en eller annen grunn øker forekomsten av hjernesvulster i den norske befolkningen, og denne utviklingen har foregått over forholdsvis lang tid. Særlig er økningen betydelig blant barn og unge, og hjernesvulst er nå den hyppigst forekommende formen for kreftsykdom blant barn her i landet. Selv om det er gjort mye forskning på hvorfor det er sånn, har man så langt ikke kunne noen entydig forklaring på hvilke årsakssammenhenger som ligger bak denne bekymringsfulle trenden.

Det er mange ulike symptomer på hjernesvulst, som igjen varierer med typen svulst og nøyaktig hvor svulsten befinner seg. Særlig vanlige symptomer (som imidlertid ofte overses fordi de så ofte oppstår i andre sammenhenger) er hodepine, kvalme og oppkast. Det er viktig å ta sterk og vedvarende hodepine på alvor, da det i enkelte tilfeller kan være et tegn på alvorlig sykdom.

Andre symptomer som kan oppstå er vanskeligheter med å snakke eller bevege seg normalt, eller at man føler seg usedvanlig trøtt og slapp. I noen tilfeller kan man også rammes av epileptiske anfall eller oppleve psykiske symptomer som for eksempel atferdsvansker (siden det er hjernen som regulerer menneskers atferd). Nå til dags kan sykdommen ofte oppdages tidlig hvis både pasient og lege tar symptomene på alvor og pasienten får gjennomgå en CT- eller MR-undersøkelse.

Behandlingen for hjernesvulster avhenger av en rekke ulike faktorer. Ofte vil det være nødvendig å benytte seg av en kombinasjon av kjemoterapi, stråling og kirurgiske inngrep.