Det er mange ulike symptomer på kreft, med store variasjoner avhengig av nøyaktig hva slags kreftsykdom det er snakk om. I noen tilfeller er det tilsynelatende bagatellmessige plager som slapphet eller nedgang i vekt som er det første tegnet på at noe er galt. For andre vil kreften først oppdages gjennom ekcndringer i verdier på ulike blodprøver, gjerne uten at det på forhånd foreligger noen mistanke om kreftsykdom. I andre tilfeller vil det selvfølgelig også være snakk om at man kjenner en følbar svulst eller kul, eller at en slik kul allerede har begynt å påvirke vev og funksjoner rundt om i kroppen, som for eksempel i hjernen eller strupen. Noen ganger kan det også oppstå blødninger, eller det kan være tildels sterke smerter som for eksempel kraftig hodepine.

Symptomene på kreft kan også være mer komplekse og vanskelige å identifisere. Noen ganger vil kreften føre til smerter eller andre plager i andre deler av kroppen enn de som faktisk er berørt av en svulst eller kul. I andre tilfeller kan kreftsykdommen endre kroppens hormonproduksjon og dermed føre til subtile endringer som ikke kan settes i forbindelse med kreft med mindre det tas mer omfattende prøver.

Hvorvidt kreft gir smertefulle symptomer vil variere ganske sterkt. Det er veldig avhengig av hvor i kroppen kreften sitter, og hvor følsomt for smerte det omliggende vevet er. Av dette vil det også være åpenbart at selv en kul som ikke er smertefull kan være et symptom på kreftsykdom.

I tidligere tider var det som de fleste vet slik at kreft i det store og hele var uhelbredelig. Nå for tiden er det imidlertid langt bedre muligheter for å bli frisk, særlig dersom sykdommen oppdages på et tidlig stadium. Det er også utarbeidet rutinemessige undersøkelser for flere vanlige kreftformer, som for eksempel mammografi, celleprøver, og PSA-blodprøver for henholdsvis brystkreft, livmorhalskreft og prostatakreft.